Begeleiding, verzorging en verpleging 

Dit kunnen zorgmomenten zijn op de dag, maar ook nachtzorg of 24 uurs zorg. In de meeste situaties is er vergoeding mogelijk voor verzorging en verpleging vanuit de ZVW. 24uurs zorg wordt vergoed bij terminale zorg thuis, wanneer deze geïndiceerd is door de huisarts (3 maanden). Voor ondersteunende begeleiding kunt u een indicatie aanvragen bij de WMO (gemeente). 

Begeleiding kan bijvoorbeeld inhouden, het (samen) klaarmaken van maaltijden, dagstructuur aanbrengen bij cognitieve problemen, begeleiden ziekenhuisbezoek, enz. Verzorging en verpleging houden alle handelingen in rondom de dagelijkse verzorging, benodigde verpleegtechnische handelingen, maar ook advies en voorlichting ter voorkoming van gezondheidsproblemen. 

Wanneer gewenst integreer ik aanvullende interventies zoals gebruik van etherische oliën, massage, yoga- of meditatie oefeningen. Dit om optimaal kwaliteit van leven te bevorderen. 


Terminale zorg en stervensbegeleiding

Al vrij snel kwam ik erachter dat ik affiniteit heb met de zorg en ondersteuning voor cliënten (en hun naasten) die een levensbedreigende ziekte hebben. Terminale zorg ontvangen cliënten die een levensverwachting hebben van 3 maanden of korter.  In deze fase van het leven staan mensen vaak dichter bij wie ze werkelijk zijn en hebben ze meer inzicht in wat en wie echt belangrijk is in hun leven (geweest). Ik vind het bijzonder als ik op deze weg een stukje mee mag lopen en tot steun kan zijn. 

Massage 

  • Ontspanningsmassage (duur circa 60 min)
  • Voet en/of handmassage voor zorgvragers (duur circa 30 min)
  • Hoofd-, nek- en schoudermassage voor terminale cliënten/kwetsbare zorgvragers (duur maximaal 30 min)


Aanraken, een levensbehoefte... het is algemeen bekend dat liefdevolle aandacht en aanraking groot effect hebben op het welzijn van mensen. 

Reiki (Usui)

Reiki ondersteunt alle levensprocessen, daarom is de Universele Levensenergie, die de basis vormt van Reiki, breed inzetbaar. Daarbij kan het ook ingezet worden voor een gerichte behandeling bij een specifieke klacht. 
Reiki wordt over de kleding gegeven, middels handopleggingen. De duur van de behandeling is gemiddeld 60 minuten, bij mensen met een zwakke gezondheid korter. Ook in de terminale fase kan reiki een grote steun zijn.