Mijn Missie


Compassie is een gevoel van betrokkenheid dat ontstaat als we geconfronteerd worden met het lijden van de ander. We willen graag dat dat lijden wordt verlicht. In het Hebreeuws/arabisch staat het woord compassie voor baarmoeder, de onvoorwaardelijke liefde van de moeder voor haar kind. Mijn logo staat hier symbool voor.
Het ervaren van pijn en verdriet hoort bij het mens-zijn, compassie is hier het antwoord op, dit verzachten met begrip, geduld en liefde.

Compassie begint thuis, bij jezelf. Of we nu hulp bieden of vragen, we zijn allemaal gewond en we zijn allemaal heel.
(uit; het wonder van genezing, Saki Santorelli)

Mijn Visie


Mijn visie is dat zorgverlener en zorgvrager gelijkwaardig zijn, waarbij de cliënt centraal staat. Ik ga ervan uit dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het opstellen van een zorgplan heb ik dan ook aandacht voor fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten.

Palliatieve Zorg

Al vrij snel kwam ik erachter dat ik affiniteit heb met de zorg en ondersteuning voor cliënten (en hun naasten) die een levensbedreigende ziekte hebben. In deze fase van het leven staan mensen dichter bij wie ze werkelijk zijn en hebben ze meer inzicht in wat en wie echt belangrijk is in hun leven (geweest). Ik vind het bijzonder als ik op deze weg een stukje mee mag lopen en tot steun kan zijn.